Bemiddeling

Er zijn twee keer twee manieren om een probleem op te lossen. Het resultaat van de vier manieren is gelijk. Je staat ergens in een doolhof van keuze’s. Je kiest zelf hoeveel tijd, kosten en moeite je inzet om de uitgang te vinden. We helpen je om de kortste weg te kiezen. Dat is sneller, goedkoper en makkelijker.

Kosten noch moeite sparen

De eerste en niet de beste manier is: kosten noch moeite sparen. Het spreekwoord is duidelijk. Deze manier is duur en moeilijk. Het is zo duur omdat het zo moeilijk gemaakt wordt. De bemiddelaar vraagt door, zolang jij doorgaat. Je vertelt over gevoel dat misschien ligt onder een mening. Of over geschiedenis die toch niet meer kan worden teruggedraaid.

Kosten én moeite sparen

De tweede manier is kosten én moeite sparen. Het lijkt een klein verschil. Je zegt [én] in plaats van [noch]. Het is een groot verschil. In letters scheelt het de helft. In kosten scheelt het meer. En in moeite scheelt het veel meer. De bemiddelaar vraagt naar de kern van het probleem. De bemiddelaar stelt oplossingen voor, waaruit je kunt kiezen.

Kosten én tijd sparen

Elk van deze twee manieren kan beter. ‘Normaal’ is dat je spreekt over het probleem met de ander. Iedereen die aan tafel zit betaalt de bemiddelaar. Je luistert direct naar de argumenten van de ander. Als die veel tijd nodig heeft, is dat ook jouw tijd. En je betaalt (veel) voor luisteren. Dit kan goedkoper:

De bemiddelaar kan met jou en met de ander afzonderlijk spreken. Je betaalt voor de tijd die je zelf met de bemiddelaar spreekt. De (ongelimiteerde) tijd die de ander nodig heeft met de bemiddelaar, kost jou niets.

Je praat natuurlijk met je met familie, vrienden en adviseurs over de bemiddeling. Als zo’n vertrouweling meekomt om het probleem en jouw mening aan de bemiddelaar uit te leggen, dan bespaar je wellicht ook kosten.

Bemiddeling of mediation?

Het verschil blijkt niet in resultaten. Mediation is een duur woord voor bemiddeling. Mediation is een modewoord. Mediation is uit de Verenigde Staten van Amerika overgewaaid. Mediation in Nederland is niet ouder dan één generatie mediators.

Zulke ‘officiële’ mediation is star door bureaucratische reglementen en een verplichte ‘mediation-overeenkomst’ voordat mediation zelfs maar kan beginnen. En ook daarna moet echt álles volgens protocol.

Bemiddeling bestaat al duizenden jaren. Bemiddeling is vormvrij. We zien in onze praktijk wel deze vaste lijn: onenigheid bij het begin en een overeenkomst tussen jou en de ander aan het eind.

Prijskaartje

Soms is de waarde van bemiddeling niet in geld uit te drukken; priceless in het Engels. De economische waarde van het probleem en jouw inkomen of vermogen is de basis voor ons uurtarief. Daar komen we uit, als je contact opneemt.