Juristen

 

Wanneer het niet anders kan, versterken onze juristen uw rechtspositie door de details boven water te halen die in de rechtspraak de doorslag kunnen geven. Zo nodig samen met gespecialiseerde advocaten. 

 

Vertrouwen is goed en verifiëren is beter. Veel huiswerk van onze juristen blijft onopgemerkt, omdat in de aanloop naar een dreigende aanvaring het gevaar wordt afgewend door onderhandelingen of een andere vorm van ‘alternatieve dispuut resolutie’. Er is geen verschil tussen de juridische werkelijkheid en de feiten en omstandigheden van uw conflict; de argumenten die voor een rechter zwaar wegen, overtuigen ook een verstandige tegenstander om af te zien van een procedure. Het is ieders goed recht om onverstandig te zijn en, zelfs na de uitspraak van de rechter, onverstandig te blijven.

 

Goede zeemanschap


Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het veilig en ordelijk wél kan. De wetgever heeft dit perfect verwoord in het Binnenvaartpolitiereglement. ‘Goede zeemanschap’ is geen taalfout, maar een eeuwenoude bedrijfscultuur. Wij houden ons graag aan deze regel, die de uitzondering bevestigt:

Artikel 1.05. Afwijking van het reglement

“De schipper moet in het belang van de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart, voorzover dit door de bijzondere omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt is geboden, volgens goede zeemanschap afwijken van de bepalingen van dit reglement.”

 

Onze juristen blijven onzichtbaar bij het werk van onze organisatie-adviseurs, coaches en mediators, maar ze zijn er wel. Zij bouwen mee aan uw business case die resultaat geeft en zij bouwen tegelijk aan uw juridische dossier dat wellicht veel onnodige kosten bespaart.

 

 

< terug verder >

Captain